اتوبار در مشیریه, باربری در مشیریه

اتوبار مشیریه, ,باربری در منطقه مشیریه,