اتوبار در زینبیه, باربری در زینبیه

اتوبار زینبیه, ,باربری در منطقه زینبیه, ا